Програми обміну

Академічна мобільність передбачає участь учасників освітнього процесу Університету в освітньому процесі іншого вищого навчального закладу (наукової установи) в Україні або поза її межами, проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, договорів про співробітництво між Університетом та вітчизняним або іноземним вищим навчальним закладом (науковою установою) або їх основними структурними підрозділами (далі — вищі навчальні заклади (наукові установи) — партнери), а також може бути реалізоване учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією Університету, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. Індивідуальна академічна мобільність здобувачів вищої освіти, що реалізується на основі індивідуальних запрошень, здійснюється, як правило, за узгодженням з адміністрацією Університету. Індивідуальна академічна мобільність здобувачів вищої освіти, що реалізується на основі індивідуальних запрошень без узгодження з адміністрацією Університету. Можлива лише у період канікул або академічної відпустки.

Відповідно до «Стратегії гармонізації державного управління країн ЄС та Східного Партнерства», що підписана 28 країнами Європи, в тому числі й Україною, передбачено формування єдиного освітнього простору країн ЄС та Східного Партнерства. Даною загальноєвропейською стратегією передбачено й впровадження міжнародних програм студентського обміну (МПСО) та програм подвійних дипломів (ППД) між найбільшими українськими університетами та провідними університетами ЄС.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є активним учасником даного міжнародного процесу. Так, у міжнародних програмах студентського обміну взяли участь майже 1 тисяча осіб, що навчаються в університеті (за даними Міністерства освіти і науки України).

Найбільш ефективними є програми Erasmus Mundus, програма німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальна програма Fulbright та програми Інституту відкритого суспільства (Вашингтон).

Дана сторінка є інформаційним ресурсом, з якого Ви можете отримувати актуальну інформацію щодо існуючих конкурсів, процедур оформлення заявок та умов участі у МПСО та ППД.

Інформація про відділ міжнародних програм та академічної мобільності

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Харківського національно університету В. Н. Каразіна права на академічну мобільність