Науково-методична рада

Основними завданнями Науково-методичної ради є планування та координація методичної роботи в університеті, обговорення проектів нормативних, навчально-методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості навчального процесу та модернізації його науково-методичного забезпечення.

Науково-методична рада рекомендує до друку методичні видання.

Склад Науково-методичної ради на 2019/2020 навчальний рік

 • Пантелеймонов А. В. (голова), проректор із науково-педагогічної роботи;
 • Азарєнков М. О. (заступник голови), проректор із науково-педагогічної роботи;
 • Маркова Т. О. (секретар), директор Навчального центру методичної роботи Управління якості освіти;
 • Анощенко О. О., заступник декана факультету математики і інформатики;
 • Бердніков А. Г., голова науково-методичної комісії факультету комп’ютерних наук;
 • Більовська Т. М., заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти;
 • Вінникова Н. А., учений секретар університету;
 • Віротченко С. А., заступник декана факультету іноземних мов;
 • Власенко О. О., заступник декана медичного факультету;
 • Волкова Н. Є., заступник декана біологічного факультету;
 • Гефтер С. Л., заступник декана факультету математики і інформатики;
 • Гімаєва Ю. А., голова науково-методичної комісії факультету психології;
 • Гноєва Н. І., заступник декана філологічного факультету;
 • Говаленкова О. Л., голова науково-методичної комісії медичного факультету;
 • Голіков С. О., заступник декана філософського факультету;
 • Григорова-Беренда Л. І., заступник декана факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;
 • Дончик І. М., директор Видавництва університету;
 • Даас Д., голова Студентської ради;
 • Думін О. М., заступник декана факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем;
 • Євтушенко В. А., голова науково-методичної комісії економічного факультету;
 • Єльцов С. В., директор Навчального центру менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу Управління якості освіти;
 • Єфіменко В. М., директор Навчального центру технічного забезпечення та виставкової діяльності Управління якості освіти;
 • Єфімов П. В., заступник декана хімічного факультету;
 • Зубенко Г. В., доцент кафедри конституційного і муніципального права;
 • Іваненко Л. О., начальник Управління якості освіти;
 • Клименко В. Г., заступник декана факультету геології, географії, рекреації і туризму;
 • Колованова Є. П., заступник декана факультету комп’ютерних наук;
 • Коньшина А. В., завідувач відділу аспірантури і докторантури;
 • Котова А. В., голова науково-методичної комісії факультету іноземних мов;
 • Кучер А. В., заступник декана екологічного факультету;
 • Кушнарьов С. С., заступник декана історичного факультету;
 • Лісіна О. Ю., заступник декана фізико-енергетичного факультету;
 • Лаптєв В. Г., заступник декана економічного факультету;
 • Левчук В. Г., директор Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання;
 • Лобанов Д. О., директор Навчального центру практичної підготовки і працевлаштування Управління якості освіти;
 • Макаровський М. О., голова науково-методичної комісії фізичного факультету;
 • Максименко Н. В., голова науково-методичної комісії екологічного факультету;
 • Кравченко К.О., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
 • Мартиненко В. В., голова науково-методичної комісії біологічного факультету;
 • Бортникова Д.О., голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів;
 • Махновський С.С., директор Навчального центру соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти;
 • Московкіна І. І., завідувач кафедри історії російської літератури;
 • Мохонько В. Г., заступник директора Центральної наукової бібліотеки;
 • Невоєнна О. А., заступник декана факультету психології;
 • Нємець Л. М., завідувач кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства;
 • Нікітіна Н. О., доцент кафедри хімічної метрології;
 • Нікулін В. С., заступник декана соціологічного факультету;
 • Парфіненко А. Ю., завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства;
 • Пархоменко О. С., голова науково-методичної комісії ННІ «Каразінська школа бізнесу»;
 • Пахомова І. А., заступник декана юридичного факультету;
 • Рекун Г. П., доцент кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу»;
 • Рохмістров Д. В., заступник декана фізичного факультету;
 • Середа К. М., заступник декана фізико-технічного факультету;
 • Сорока Ю. Г., голова науково-методичної комісії соціологічного факультету;
 • Татаринов М. В., директор Центру післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання;
 • Тимченко Г. М., директор Центру електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання;
 • Тростинська О. М., голова науково-методичної комісії Навчально-наукового інституту міжнародної освіти;
 • Тумаков О. І., голова науково-методичної комісії історичного факультету;
 • Фрідман О. А., фахівець ІІ категорії Навчального центру організації освітнього процесу Управління якості освіти;
 • Чеботарьов В. І., директор Центру довузівської освіти;
 • Чорногор Л. Ф., голова науково-методичної комісії факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.