Науково-методична рада

Основними завданнями Науково-методичної ради є планування та координація методичної роботи в університеті, обговорення проектів нормативних, навчально-методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості навчального процесу та модернізації його науково-методичного забезпечення.

Науково-методична рада рекомендує до друку методичні видання.

Склад науково-методичної ради у 2018/2019 навчальному році

 • Пантелеймонов А. В. (голова), проректор з науково-педагогічної роботи, доцент;
 • Азарєнков М. О. (заступник голови), проректор з науково-педагогічної роботи, професор;
 • Маркова Т. О. (секретар), директор Навчального центру методичної роботи Управління якості освіти;
 • Анощенко О. О., голова методичної комісії, заступник декана факультету математики і інформатики, доцент;
 • Бердніков А. Г., голова методичної комісії факультету комп’ютерних наук;
 • Більовська Т. М., заступник директора Центру міжнародної освіти;
 • Вінникова Н. А., учений секретар університету, доцент;
 • Власенко О. О., заступник декана медичного факультету, доцент;
 • Водолазька Н. О., професор кафедри фізичної хімії;
 • Гефтер С. Л., заступник декана факультету математики і інформатики, доцент;
 • Гімаєва Ю. А., голова методичної комісії факультету психології, доцент;
 • Гноєва Н. І., голова методичної комісії, заступник декана філологічного факультету, доцент;
 • Говаленкова О. Л., голова методичної комісії медичного факультету, доцент;
 • Голіков С. О., голова методичної комісії, заступник декана філософського факультету, доцент;
 • Григорова-Беренда Л. І., голова методичної комісії, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, доцент;
 • Довгополова Я. В., заступник декана з методичної роботи факультету іноземних мов;
 • Дончик І. М., директор Видавництва університету;
 • Даас Д. І., голова студентської ради;
 • Думін О. М., голова методичної комісії, заступник декана факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, доцент;
 • Євтушенко В. А., голова методичної комісії економічного факультету, доцент;
 • Єфіменко В. М., начальник відділу технічних засобів навчання НМЦ;
 • Єфімов П. В., заступник декана хімічного факультету;
 • Заник А. В., доцент кафедри державно-правових дисциплін;
 • Іваненко Л. О., начальник Управління якості освіти;
 • Клименко В. Г., заступник декана факультету геології, географії, рекреації і туризму, доцент;
 • Колованова Є. П. доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій;
 • Коньшина А. В., завідувач відділу аспірантури і докторантури;
 • Котова А. В., голова методичної комісії факультету іноземних мов;
 • Кочанов Е. О., заступник декана екологічного факультету;
 • Кулачок-Тітова Л. В., заступник декана юридичного факультету, доцент;
 • Кушнарьов С. С., заступник декана історичного факультету;
 • Лісіна О. Ю., в. о. заступника декана фізико-енергетичного факультету;
 • Лаптєв В. Г., заступник декана економічного факультету;
 • Левчук В. Г., директор Інституту заочного (дистанційного) навчання та післядипломної освіти, доцент;
 • Лобанов Д. О., директор Навчального центру практичної підготовки і працевлаштування Управління якості освіти;
 • Макаровський М. О., голова методичної комісії фізичного факультету;
 • Максименко Н. В., голова методичної комісії екологічного факультету, доцент;
 • Максимов М. С., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
 • Мартиненко В. В., голова методичної комісії біологічного факультету, доцент;
 • Махновський С. С., голова профкому студентів, аспірантів і докторантів,директор Навчального центру соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти;
 • Московкіна І. І., завідувач кафедри історії російської літератури філологічного факультету, професор;
 • Мохонько В. Г., заступник директора Центральної наукової бібліотеки;
 • Наглов О. В., заступник декана біологічного факультету;
 • Невоєнна О. А., заступник декана факультету психології, доцент;
 • Нікулін В. С., заступник декана соціологічного факультету, доцент;
 • Парфіненко А. Ю., завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства;
 • Пархоменко О. С., голова методичної комісії ННІ «Каразінська школа бізнесу»;
 • Рекун Г. П., доцент кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу»;
 • Рохмістров Д. О., заступник декана фізичного факультету;
 • Середа К. М., заступник декана фізико-технічного факультету;
 • Сорока Ю. Г., голова методичної комісії соціологічного факультету, професор;
 • Татаринов М. В., директор Центру післядипломної освіти;
 • Тітенко Г. В., декан екологічного факультету;
 • Тимченко Г. М., директор Центру електронного навчання Інституту заочного (дистанційного) навчання та післядипломної освіти;
 • Тростинська О. М., голова методичної комісії Навчально-наукового інституту міжнародної освіти;
 • Тумаков О. І., голова методичної комісії історичного факультету, доцент;
 • Фрідман О. А. в. о. заступника директора Навчального центра організації освітнього процесу Управління якості освіти;
 • Чеботарьов В. І., директор Центру довузівської освіти, доцент;
 • Чорногор Л. Ф., голова методичної комісії факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, професор.