Спецради в університеті<
Шифр
Голова, заступник голови, учений секретар
Телефон
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій
Дата наказу про затвердження
Термін повноважень
1
Д 64.051.01 Тютюнникова Світлана Володимирівна — голова
Кім Матвій Миколайович — заступник голови
Соболєв Володимир Михайлович — учений секретар
707-55-50
707-53-31
Економічні науки:
08.00.01 — економічна теорія та історія економічної думки
28.12.2017
№ 1714
До 28.12.2020
2
Д 64.051.02 Шульга Сергій Миколайович — голова
Чорногор Леонід Феоктистович — заступник голови
Аркуша Юрій Васильович — учений секретар
707-54-62
707-55-61
705-12-60
707-52-19
Фізико-математичні науки:
01.03.02 — астрофізика, радіоастрономія
01.04.01 — фізика приладів, елементів і систем
01.04.03 — радіофізика
15.03.2019
№ 358
До 31.12.2020
3
Д 64.051.03 Шкуратов Юрій Григорович — голова
Пойда Володимир Павлович — заступник голови
Шурінова Олена Володимирівна — учений секретар
707-55-37
700-53-70
707-52-58
707-55-94
707-53-21
Фізико-математичні науки:
01.04.05 — оптика, лазерна фізика;
01.04.07 — фізика твердого тіла;
01.04.11 — магнетизм
15.11.2019
№ 1428
До 31.12.2020
4
Д 64.051.06 Карпенко Іван Васильович — голова
Прокопенко Володимир Володимирович — заступник голови
Подольська Тетяна Василівна — учений секретар
707-54-77
707-52-71
Філософські науки:
09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії; 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури; 09.00.05 — Історія філософії
22.12.2016
№ 1604
До 22.12.2019
5
Д 64.051.08 Кочарян Олександр Суренович — голова
Іванова Олена Феліксівна — заступник голови
Барінова Наталія Вікторівна — учений секретар
707-53-53
707-51-53
707-53-53
Психологічні науки:
19.00.01 — загальна психологія, історія психології
19.00.04 — медична психологія
22.12.2016
№ 1604
До 22.12.2019
6
Д 64.051.09 Жолткевич Григорій Миколайович — голова;
Шматков Сергій Ігорович — заступник голови;
Толстолузька Олена Геннадіївна — учений секретар
707-53-25
707-50-22
707-50-22
Технічні науки:
05.13.06 — «Інформаційні технології»
01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
04.04.2018
№ 326
До 31.12.2020
7
Д 64.051.10 Калініченко Володимир Вікторович — голова;
Сорочан Сергій Борисович — заступник голови;
Майстренко Владислав Сергійович — учений секретар
7075225;
7075337;
7075019
Історичні науки:
07.00.01 — Історія України; 07.00.02 — Всесвітня історія
22.12.2016
№ 1604
До 22.12.2019
8
Д 64.051.12 Азаренков Микола Олексійович — голова
Гірка Ігор Олександрович — заступник голови
Гах Андрій Генадійович — учений секретар
706-33-35
707-51-02
335-15-63
335-35-29
Фізико-математичні науки:
01.04.08 — фізика плазми
01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
07.11.2018
№ 1218
До 31.12.2020
9
Д 64.051.13 Катрич Віктор Олександрович — голова
Горбенко Галина Петрівна — заступник голови
Берест Володимир Петрович — учений секретар
707-51-69;
705-12-61;
707-55-76
Фізико-математичні науки:
03.00.02 — біофізика
11.07.2019
№ 975
До 31.12.2020
10
Д 64.051.14 Дорошенко Андрій Олегович — голова
Мчедлов-Петросян Микола Отарович — заступник голови
Кириченко Олександр Васильович — учений секретар
707-53-35
7075266;
7075445
Хімічні науки:
02.00.03 — органічна хімія
02.00.04 — фізична хімія
11.07.2019
№ 975
До 31.12.2020
11
Д64.051.15 Бакіров Віль Савбанович — голова
Хижняк Лариса Михайлівна — заступник голови
Шеремет Ірина Іванівна — учений секретар
705-12-47
707-52-55
705-15-66
707-52-37
707-54-05
Соціологічні науки:
22.00.01 — теорія та історія соціології
22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології
31.12.2020
№ 1428
До 31.12.2020
12
Д 64.051.27 Шевченко Ірина Семенівна — голова
Ребрій Олександр Володимирович — заступник голови
Морозова Ірина Ігорівна — учений секретар
707-51-44;
707-55-86;
707-55-04;
707-55-04
Філологічні науки:
10.02.04 — германські мови
10.02.16 — перекладознавство
24.10.2017
№ 1413
До 24.10.2020
13
Д 64.051.28 Навроцький Олексій Олексійович — голова
Кагановська Тетяна Євгенівна — заступник голови
Устименко Олена Анатоліївна — учений секретар
707-50-65;
705-24-99;
Юридичні науки:
12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
18.12.2018
№ 1412
До 31.12.2020
14
Д 64.051.29 Потій Олександр Володимирович — голова
Олійников Роман Васильович — заступник голови
Колованова Євгенія Павлівна — учений секретар
705-42-46;
Технічні науки:
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти;
05.13.21 — системи захисту інформації
16.07.2018
№ 775
До 31.12.2020
15
Д64.051.33 Цівенко Олексій Іванович — голова;
Белозьоров Ігор Вікторович — заступник голови;
Лядова Тетяна Іванівна — учений секретар
707-54-50
Медичні науки:
14.01.02 — внутрішні хвороби;
14.01.03 — хірургія
14.03.08 — імунологія та алергологія
15.11.2019
№ 1428
До 31.12.2020
16
К 64.051.07 Безхутрий Юрій Миколайович — голова;
Московкіна Ірина Іванівна — заступник голови;
Кисіль Віктор Васильович — учений секретар
707-54-48;
707-52-07;
707-53-38
Філологічні науки:
10.01.01 — українська література
10.01.02 — російська література
22.12.2016
№ 1604
До 22.12.2019
17
К 64.051.11 Коробов Валерій Іванович — голова;
Гордевський Вячеслав Дмитрович — заступник голови;
Ігнатович Світлана Юріївна — учений секретар
707-52-40;
707-51-35
Фізико-математичні науки:
01.01.01 — математичний аналіз
01.01.02 — диференціальні рівняння
01.01.03 — математична фізика
01.02.05 — механіка рідини, газу та плазми
24.10.2017
№ 1413
До 24.10.2020
18
К 64.051.17 Божков Анатолій Іванович — голова;
Перський Євген Єфроїмович — заступник голови;
Ковальова Марина Костянтинівна — учений секретар
707-53-40
343-87-88
Біологічні науки:
03.00.04 — біохімія
03.00.08 — зоологія
03.00.13 — фізіологія людини і тварин
13.03.2017
№ 374
До 31.12.2019
19
К 64.051.19 Пасинок Валентина Григорівна — голова;
Гончаренко Марія Степанівна — заступник голови;
Кабацька Олена Володимирівна — учений секретар
707-51-05
707-55-66
707-52-01
Педагогічні науки:
13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)
22.12.2016
№ 1604
До 22.12.2019
20
К 64.051.23 Нємець Людмила Миколаївна — голова
Сегіда Катерина Юріївна — заступник голови
Ключко Людмила Василівна — учений секретар
707-54-86
707-52-74
707-51-12
Географічні науки:
11.00.02 — економічна та соціальна географія
15.03.2019
№ 358
До 31.12.2020
21
К 64.051.25 Гончаренко Владислав Васильович — голова;
Довгаль Олена Андріївна — заступник голови;
Гончаренко Наталія Іванівна — учений секретар
707-51-60
707-51-60
Економічні науки:
08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини
13.03.2017
№ 374
До 31.12.2019
22
К64.051.31 Головко Олександр Миколайович — голова;
Серьогін Віталій Олександрович — заступник голови;
Передерій Олександр Сергійович — учений секретар
705-09-98 Юридичні науки:
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 12.00.02 — конституційне право; муніципальне право
22.12.2016
№ 1604
До 22.12.2019
23
К64.051.32 Жмурко Василь Васильович — голова;
Атраментова Любов Олексіївна — заступник голови;
Утєвська Ольга Михайлівна — учений секретар
705-54-82
705-52-32
Біологічні науки:
03.00.12 — фізіологія рослин;
03.00.15 — генетика
18.12.2018
№ 1412
До 31.12.2020