Соціальна економіка

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/soceconom/

Журнал «Соціальна економіка» є фаховим виданням у галузі економічних наук (Наказ МОН України № 241 від 9 березня 2016 року).

Журнал присвячений висвітленню результатів наукових досліджень у галузі економічних наук: питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, кредитна і грошова системи, облік та аудит, міжнародна економіка та світове господарство, економіко-математичні методи і моделі, статистичний аналіз і маркетингові стратегії.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21803-11703ПР від 2 листопада 2015 року

Мова видання: українська, англійська, російська, польська.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 • Володимир Борисович Родченко
  Головний редактор
  доктор економічних наук, професор
  Володимир Борисович Родченко

  Адреса: вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
  Кiмната: 110
  E-mail: