Фізична інженерія поверхні

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/pse

Тематичні напрямки журналу:

 • фізика поверхні — модифікації, покриття, плівки, приповерхневі та перехідні шари різних видів, як результат впливу плазми, корпускулярно-фотонних потоків і випромінювання;
 • взаємодія різноманітних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків;
 • фізика і техніка низькотемпературної плазми;
 • фізика і техніка лазерів;
 • фізичні властивості плівок і покриттів;
 • нанофізика, мікро- і нанотехнології, мікро- і наноелектроніка;
 • фізичні та технічні аспекти сучасних технологій обробки поверхні, діагностики і контролю технологічних процесів.

Фахове видання з технічних наук та з фізико-математичних наук — за поданням.

Періодичність видання — 4 рази на рік (щоквартально).

 • Микола Олексійович Азарєнков
  Головний редактор
  доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
  Микола Олексійович Азарєнков

  Тел.: +38 (057) 706-33-35
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  E-mail: