Східно-європейський фізичний журнал

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/eejp

Східно-європейський фізичний журнал (East European Journal of Physics) висвітлює фундаментальні та прикладні дослідження у сучасних напрямках фізики:

 • фізика плазми;
 • ядерна фізика;
 • фізика космічних променів та елементарних частинок;
 • фізика високих енергій;
 • фізика твердого тіла;
 • медична фізика;
 • фізичні технології.

Журнал є фаховим виданням з фізико-математичних та технічних наук.

Мова видання: англійська, українська, російська

Періодичність видання — 4 рази на рік (щоквартально).

 • Микола Олексійович Азарєнков
  Головний редактор
  доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
  Микола Олексійович Азарєнков

  Тел.: +38 (057) 706-33-35
  E-mail: