Часопис соціально-економічної географії

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/socecongeo

Міжрегіональний збірник наукових праць «Часопис соціально-економічної географії» розглядає сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. У збірнику розглядаються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в різних регіонах України та у світі.

Збірник призначений для використання у вищих закладах освіти, в наукових установах та для фахівців у галузі економічної та соціальної географії.

Фахове видання з географічних наук.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 • Людмила Миколаївна Нємець
  Голова редакційної колегії
  доктор географічних наук, професор
  Людмила Миколаївна Нємець

  Тел.: 707-54-86
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 3-62
  E-mail: