Наукові записки кафедри педагогіки

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/pedagogy

«Наукові записки кафедри педагогіки» розглядають питання морально-духовного виховання молоді, студентів, педагогів, педагогічної майстерності і моральної культури вихователя, пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості. В статтях подається аналіз матеріалів науково-педагогічних досліджень і відповідних публікацій останнього часу.

Порушуються питання про інноваційні форми й методи освітньо-виховної діяльності в умовах розбудови самостійної України. Соціальна ідея та особистісна культура розглядаються з погляду підготовки вихованця до бажаного вибору і успішної роботи та навчання.

Фахове видання з педагогічних наук.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 • Головний редактор
  доктор педагогічних наук, професор
  Лідія Сергіївна Нечепоренко

  Тел.: 707-51-78
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 6-80