Фотобіологія та фотомедицина

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/photomedicine

Головною метою видання є сприяння процесу спілкування на сторінках журналу вчених, лікарів, розробників та виробників медичної техніки, які працюють в області фотобіології та фотомедицини.

Тематика журналу досить різноманітна і передбачає публікацію робіт, в яких висвітлюються:

  • результати досліджень процесів, які виникають в біологічних об’єктах під впливом електромагнітного випромінювання оптичного діапазону;
  • результати, які отримані при застосуванні електромагнітного випромінювання оптичного діапазону для діагностики, реабілітації, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань людини;
  • конструктивні та технічні особливості нових фотонних апаратів та систем для застосування в практичній медицині, сільському господарстві, ветеринарії та в наукових дослідженнях;
  • питання дозиметрії та безпеки застосування електромагнітного випромінювання оптичного діапазону;
  • економічні та соціально-психологічні аспекти медицини.

У журналі публікуються проблемні редакційні статті, оглядові статті, оригінальні статті, короткі повідомлення і листи до редакції, реферати наукових публікацій в інших виданнях, повідомлення про наукові конференції, виставки, науково-технічну літературу, статті з історії фотомедицини, хроніка.

Журнал публікує статті українською, російською, англійською мовами (за бажанням авторів).

Фахове видання з біологічних та медичних наук.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

  • Головний редактор
    кандидат фізико-математичних наук
    А М Коробов