Викладання мов на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/language_teaching

Мета збірника — узагальнювати накопичений досвід викладання мов в Україні (української, англійської, російської, французької та інших), висвітлювати методичні пошуки викладачів-практиків, скеровані на підвищення якості навчання мов, репрезентувати наукові концепції, розроблені в умовах сучасного реформування системи навчання у вищих навчальних закладах. Особливе місце в збірнику посідають публікації із методики викладання української та російської мов іноземним студентам, що пов’язані зі змінами, які зазнала система навчання іноземців в Україні за останні роки. А саме: зросла кількість іноземних громадян, які навчаються в українських вищих навчальних закладах, змінився контингент іноземних студентів, їхня спеціалізація, умови навчання, зміст навчальних програм.

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: проводиться аналіз сучасного стану викладання мов; розроблюються принципи створення підручників і навчальних посібників; аналізуються професійні навички та вміння викладачів; визначаються комунікативні потреби студентів, які вивчають мови; обґрунтовується теоретична концепція наукових засад підготовки іноземних громадян; висвітлюються питання викладання української та російської мов, що викладаються як іноземні.

Вивчаються проблеми міжкультурної комунікації та між предметних зв’язків.

Фахове видання з педагогічних наук.

Періодичність видання — 2 рази на рік.