Харківський історіографічний збірник

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/historiography

Збірник містить статті з актуальних проблем історії та теорії історичної науки й освіти.

Розглядаються питання історіографічної термінології, періодизації історіографічного процесу, категоріального апарату історичної науки, аналізується життєвий шлях та творча спадщина відомих вчених, організаційний розвиток історичної науки, особливості підготовки архівців-істориків у минулому й у теперішній час. Кожен випуск має тематичну спрямованість.

Фахове видання з історичних наук. наказ МОН № 1328 від 21.12.2015.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 • Сергій Іванович Посохов
  Головний редактор
  доктор історичних наук, професор
  Сергій Іванович Посохов

  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 5-64
 • Відповідальний секретар
  кандидат історичних наук
  Юлія Анатоліївна Кісельова

  Тел.: +38 (057) 707-52-51
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  E-mail: