Людина і довкілля. Проблеми неоекології

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/humanenviron

Публікуються результати теоретичних досліджень екології та неоекології, екологічних та географічних досліджень компонентів довкілля, екології людини, нових інформаційних технологій, геоекологічного моніторингу, результатів вирішення екологічних та географічних проблем різного рівня, екологічних проблем міських систем, проблем впливу на природне середовище та його еколого-економічних наслідків, проблем екологічної освіти тощо.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

Фахове видання з географічних наук.

Періодичність видання — 2 раз на рік.

 • Головний редактор
  доктор географічних наук, заслужений професор университету, заслужений діяч науки і техніки України
  Володимир Юхимович Некос

  Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
  Кiмната: 4-81
  E-mail: