Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/pbgok

Міжрегіональний збірник наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії» розглядає теоретичні і практичні аспекти розвитку безперервної географічної освіти і картографії. У збірнику висвітлюються результати новітніх досліджень з географії і картографії в регіонах України і в світі. Збірник призначений для використання у вищих закладах освіти, в наукових установах, що залучені до системи безперервної географічної і картографічної освіти та для широкого кола фахівців у галузі географії та картографії.

До збірника включені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

Фахове видання з географічних наук.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська

Збірник засновано у 2000 році. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8681 від 22.04.2004.
ISSN 2075-1893