Дриновський збірник

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/drinov

«Дриновський збірник», названий на честь засновника та першого голови Болгарської академії наук, професора Харківського університету Марина Дринова (1838–1906), є органом Комісії істориків Україна–Болгарія, спільним проектом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Болгарської академії наук. Більшість статей та повідомлень, що увійшли до другого тому, 2006 року пройшли апробацію на IV Дриновських читаннях, присвячених темі «Харківська школа болгаристики та візантинознавства: минуле, сьогодення, майбутнє». Проте його зміст не лише репрезентує історію розвитку та сучасний стан цих напрямків гуманітарного знання у Харкові, а й містить публікації науковців з інших міст України, Болгарії та Росії — країн, з якими пов’язаний життєвий та творчий шлях Марина Дринова. Тематично вони охоплюють широке коло проблем: від узагальнюючих історіографічних нарисів та окремих персоналій провідних болгаристів до археологічних та етнографічних розвідок, штудій з історії Візантії та Болгарії. Як і попередній, другий том українсько-болгарського видання містить рубрики «Джерела», «Рецензії» та «Наукове життя». Розрахований передусім на істориків — учених, викладачів, аспірантів та студентів, він буде цікавим і для фахівців суміжних гуманітарних дисциплін.

Постійні рубрики:

  • статті;
  • повідомлення;
  • джерела;
  • рецензії;
  • наукове життя.

Періодичність видання — 1 раз на рік.

E-mail: drinovcenter@gmail.com