Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/valeology/index

У зв’язку з гуманізацією середньої та вищої освіти, заклади освіти усіх рівнів потребують фахівців з валеології високого кваліфікаційного і професійного рівня з питань формування, збереження і покращення стану фізичного, психічного і духовного здоров’я як кожної окремої особистості, так і нації в цілому.

Для ознайомлення широкого загалу з науковою думкою фахівців, а також враховуючи відсутність у Харкові та регіоні фахового видання у цій галузі, університет започаткував видання вісника серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»

Вісник являє собою збірник наукових праць, який містить результати наукових досліджень з теоретичних і прикладних питань валеологічної освіти та виховання населення з використанням сучасних валеотехнологій. Призначається для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, що спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Фахове видання з педагогічних наук.

Періодичність –– 2 рази на рік.

 • Головний редактор
  доктор біологічних наук, професор
  Марія Степанівна Гончаренко

  Тел.: 700-38-36; 707-56-33
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 8-25
  E-mail: