Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/uahistory

У віснику публікуються статті, присвячені актуальним питанням історії України, геополітичним та культурологічним аспектам життя держави від давнини до сучасності, історіософському осмисленню минулого в загальноєвропейському контексті. Пріоритет надається висвітленню соціально-політичного і культурного життя Слобідської України, регіональних та містознавчих проблем, діяльності політичних партій та рухів, розвитку політичної думки, формуванню ментальності українського народу.

Фахове видання з історичних наук

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 • Головний редактор
  доктор історичних наук, професор
  Володимир Васильович Кравченко

  Тел.: 707-51-92
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 3-80
  E-mail: