Серія «Радіофізика та електроніка»

Власний сайт: http://www-radiovestnik.univer.kharkov.ua/

У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики. До них відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах тощо.

Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів радіофізичних спеціальностей.

Фахове видання з фізико-математичних наук.

Періодичність — 2 рази на рік.

 • Василь Антонович Свіч
  Головний редактор
  доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України
  Василь Антонович Свіч

  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 8-1