Серія «Філософія. Філософські перипетії»

Власний сайт: http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/php_u.htm

У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо. Надається перевага оригінальним статтям, в яких висуваються нові ідеї, узагальнюється досвід постановки і вирішення сучасних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Друкуються матеріали, в яких даються критичні огляди досягнень філософської думки, а також рецензії на наукові та методичні видання у галузі філософських дисциплін. Даний збірник рекомендовано для викладачів філософських та культурологічних дисциплін, наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.

Фахове видання з філософських наук.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 • Відповідальний редактор
  доктор філософських наук, професор
  Олександр Олександрович Мамалуй

  Тел.: 707-52-71
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 3-72
  E-mail: