Серія «Філологія»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/philology/index

У віснику розглядаються актуальні питання сучасного мовознавства та літературознавства. Лінгвістичні статті присвячені проблемам лексики, термінознавства, семантики, етимології, словотвору, мовної образності на матеріалі української, російської та іноземних мов. Літературознавчі дослідження охоплюють широкий спектр питань вивчення літератури від середньовіччя до сучасності: проблеми семантики та поетики літературних творів, художньої своєрідності і образотворчих засобів, інтертекстуальних зв'язків і рецепції художніх текстів, культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ. Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філології.У віснику розглядаються актуальні питання сучасного мовознавства та літературознавства. Лінгвістичні статті присвячені проблемам лексики, термінознавства, семантики, етимології, словотвору, мовної образності на матеріалі української, російської та іноземних мов. Літературознавчі дослідження охоплюють широкий спектр питань вивчення літератури від середньовіччя до сучасності: проблеми семантики та поетики літературних творів, художньої своєрідності і образотворчих засобів, інтертекстуальних зв'язків і рецепції художніх текстів, культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ.

Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

Фахове видання з філологічних наук.

Періодичність видання — 2 рази на рік.