Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» (технічні науки)

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/mia/index

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в останнє десятиріччя відбувається активний процес інтенсифікації досліджень та формування нових наукових шкіл у напрямках математичного моделювання, інформаційних технологій, автоматизованих систем управління.

Серія заснована в 2003 році з метою забезпечення науковців, і, перш за все, викладачів і дослідників національного університету імені В. Н. Каразіна можливістю публікації результатів фахових досліджень у вказаних напрямках. У статтях оперативно висвітлюються дослідження у наступних галузях: математичне та комп'ютерне моделювання, обчислювальні методи і обчислювальний експеримент, теорія і прикладні методи обробки інформації, програмно-апаратні системи інформаційного і управляючого призначення, застосування математичного моделювання та системного аналізу у високих, наукоємних технологіях, рахуючи технології створення програмної продукції.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Фахове видання з фізико-математичних та технічних наук. Перелік ДАК України № 20.

 • Микола Олексійович Азарєнков
  Головний редактор
  доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
  Микола Олексійович Азарєнков

  Тел.: +38 (057) 706-33-35
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 5-75
  E-mail: