Серія «Геологія, географія, екологія»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/geoeco

У віснику публікуються статті, в яких розглядаються проблеми взаємодії суспільства і природи, раціонального використання та охорони природного середовища. Зібрані результати досліджень у галузі геології, геохімії, гідрогеології, географії, екології та соціально-економічної географії. У виданні знаходять відображення напрями сучасних досліджень наук про Землю, які проводяться з використанням новітніх методів: ГІС-технологій, моделювання, синергетичного підходу.

Збірник наукових праць призначений для використання у вищих закладах освіти, у наукових установах та для фахівців у галузі наук про Землю.

Фахове видання з географічних та геологічних наук з 1999 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.