Серія «Екологія»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/ecology

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, екологічної безпеки, охорони навколишнього оточуючого середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритету надано розв’язанню широкого кола екологічних проблем, новим напрямам прикладної екології, інноваційним дослідженням, розробці інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

Для викладачів вищих навчальних закладів освіти, науковців і фахівців, студентів.

Періодичність видання — 2 раз на рік.

Фаховість — географічні та технічні науки.

 • Головний редактор
  доктор географічних наук, заслужений професор университету, заслужений діяч науки і техніки України
  Володимир Юхимович Некос

  Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
  Кiмната: 4-81
  E-mail: