Серія «Хімія»

Власний сайт: http://chembull.univer.kharkov.ua

Вісник публікує статті, присвячені різним аспектам теоретичної хімії, хімічного аналізу, органічної хімії, фізико-хімії розчинів та поверхневих явищ, електрохімії, хімічного матеріалознавства. Видається з 1935 року; перший номер було видано під назвою «Труди інституту хімії».

У віснику публікуються огляди та оригінальні статті провідних спеціалістів і молодих вчених Харкова, інших міст України та зарубіжжя українською, російською та англійською мовами. Всі статті обов’язково рецензуються. Журнал реферується в «РЖ Химия» (Росія) та "Chemical Abstracts" (США). Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Фахове видання з хімічних наук; перелік ДАК України № 1, 1999 рік.

Періодичність видання — 1–2 рази на рік.

 • Відповідальний редактор
  доктор хімічних наук, професор
  Олександр Ісаакович Коробов

  Тел.: +38 (057) 707-51-29
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  E-mail: