Біофізичний вісник

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk

«Біофізичний Вісник» — наукове видання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №11007 від 17 лютого 2006 року) ISSN 0453-8048.

Журнал публікує огляди, статті та короткі повідомлення, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання. Журнал має розділи: молекулярна біофізика, біофізика клітини, біофізика складних систем, медична фізика, дія фізичних факторів на біооб’єкти, методи біофізичних досліджень.

Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біофізики, медичної фізики та суміжних областях.

Фахове видання з фізико-математичних наук

Періодичність: 2 рази на рік.


  •      

    Тел.: +38 (057) 707-53-29, +38 (057) 707 55 76
    Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
    Кiмната: 7-2
    Факс: +38 (057) 754-47-46