Серія «Біологія»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/biology

«Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія» є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.

Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Збірник включено до Переліку ДАК фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Періодичність випуску збірника — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №11825–696 ПР від 04.10.2006 ISSN 0453-8048

 • Євген Ефроїмович Перський
  Головний редактор
  доктор біологічних наук, професор
  Євген Ефроїмович Перський

  Тел.: +38 (057) 707-55-71
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-3
  E-mail:
  E-mail: