Біологічний вісник

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті з усіх напрямків сучасної біології. Рубрика кожного номеру формується на основі статей, що надійшли до редакції та успішно пройшли рецензування.

В останнє десятиліття спостерігається великий інтерес фахівців різних напрямків до глобальних (загально планетарних) проблем: проблеми відтворення харчових ресурсів, проблеми адаптації біологічних систем до антропогенних факторів, що інтенсивно змінюються, охорони здоров'я тощо. Усі ці проблеми можуть вирішуватися тільки на базі глибоких фундаментальних знань принципів функціонування біологічних систем. На великий жаль, глибока диференціація наук не дозволяє вирішувати ці загальні проблеми. Ми розуміємо, що для рішення настільки необхідних процесів інтеграції необхідна зміна парадигми й формування нової методології досліджень, що досить складно. У зв'язку із цим наявність журналу, що публікує статті з різних напрямів біології й статті загальнобіологічного характеру, якоюсь мірою сприяє процесу інтеграції біології, налаштовувати на рішення найбільш загальних проблем.

Фахове видання з біологічних наук.

Періодичність видання — 2 номери на рік.