Аспірантура та докторантура

Бібліотека отримала тестовий доступ до повних текстів електронної колекції статей періодичних видань видавництва SAGE Publications. Доступ можливий в мережі університету з 31 березня до 30 квітня 2021 року.

Точка входу у систему


Рекомендації щодо оформлення дисертації, цитувань та бібліографічних посилань

Рекомендації щодо оформлення Висновку установи про наукову та практичну цінність дисертації

На допомогу вченим секретарям та здобувачам наукових ступенів: рекомендації щодо оформлення атестаційних документів, форми Додатків та приклади їх оформлення

Рекомендації до оформлення автореферату дисертації

Рекомендації щодо оформлення дисертації, та атестаційних документів здобувачів ступеня доктора філософії (PhD)


Презентація «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», представлена на Конференції аспірантів Каразінського університету 21 травня 2019 року

Презентація «Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна», представлена на Вченій раді університету 24 червня 2019 року

Презентація «Інформаційне повідомлення щодо Наказу МОН України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”»

Презентація «Як опублікувати статтю у виданні, що індексується у Scopus або Web of Science — оптимальна стратегія»

Вступ до аспірантури і докторантури

Питання та відповіді

Ключові дати

Бали

Нормативні документи

Вартість платних послуг у сфері освітньої діяльності для навчання в аспірантурі для громадян України у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в 2021/2022 навчальному році

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2021 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)

Програми вступних випробувань до аспірантури

Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства

Інформація для іноземних громадян

Графік роботи приймальної комісії

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Фізика та астрономія

Філософія

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Математика

Економіка

Історія та археологія

Філологія

Психологія

Соціологія

Менеджмент і адміністрування

Право

Біологія

Хімія

Прикладна фізика та наноматеріали

Міжнародні економічні відносини

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-наукових програм

Менеджмент і адміністрування

Прикладна фізика та наноматеріали

Психологія

Філологія

Історія та археологія

Біологія

Право

Сучасні напрямки розвитку фундаментальної хімії та їх прикладна перспектива

Соціологія

Міжнародні економічні відносини

Журналістика

Економіка

Математика

Філософія

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Фізика та астрономія

Звіти експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-наукових програм

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

081 Право

091 Біологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

125 Кібербезпека

222 Медицина

292 Міжнародні економічні відносини

293 Міжнародне право

Тимчасовий стандарт, освітньо-наукова програма, навчальні плани

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

091 Біологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка

222 Медицина

292 Міжнародні економічні відносини

293 Міжнародне право

Відомості про самооцінювання освітньо-наукових програм:

Документи з атестації здобувачів

 • Валентина Григорівна Панченко
  Завiдувач відділу
  кандидат хімічних наук, доцент
  Валентина Григорівна Панченко

  Тел.: 707-54-87, 707-55-68
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 3-70, 3-38, 4-54А
  E-mail: