Запрошення на конференції

29–30 травня 2014 року

Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті А. І. Кавалерова «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання»


Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті А. І. Кавалерова «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», яка буде проходити 29–30 травня 2014 року у м. Одеса.

Організатор конференції: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Напрямки роботи конференції:

  • Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві.
  • Філософія історії в сучасному вимірі.
  • Сучасні підходи до вивчення цінностей та ціннісних орієнтацій.
  • Концептуальні засади філософії освіти.
  • Соціально-побутова інфраструктура сучасного українського суспільства.

Подання матеріалів: до 23 травня 2014 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 65020, Україна, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, к. 74

Телефон: +38 (063) 379-29-10 — Зоя Миколаївна Атаманюк

Інформаційний лист (PDF, 210 Kb)

Довідково. Анатолій Іванович Кавалеров —  фахівець у галузі соціальної філософії та історії української філософії, член-кореспондент Української академії політичних наук. Учений обіймав посаду головного редактора наукових журналів «Перспективи» та «Наукове знання: технологія і методологія».

Міжнародна науково-практична «Інформаційне суспільство і природа: вектори взаємовпливу»
до 1 жовтня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціологічні читання»
до 1 жовтня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція у світову економіку: правове регулювання, економічні стимули, фінансове забезпечення, перспективи реалізації»
30 травня 2014 року
Міжнародна наукова конференція «Соловйовські читання–2014»
29–30 травня 2014 року
Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті А. І. Кавалерова «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання»
29–30 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»
29–30 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Різноманіття культур: Культура у віртуальному просторі»
22–24 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні»
23 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична концеренція «Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності»
22–23 травня 2014 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства»
22–23 травня 2014 року
Міжнародна заочна студентська конференція «Феномен радянського в сучасних культурах і практиках в Росії: сліди повернення, збереження, забуття»
22–23 травня 2014 року
Всеукраїнська наукова конференція «Інтелігенція і влада»
21–23 травня 2014 року
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії
19–21 травня 2014 року
Міжнародні наукові конференції «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі» та «Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття»
20 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
19–23 травня 2014 року
Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту»
19–23 травня 2014 року
Міжнародна наукова конференція Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики «Мова — література — мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс»
15–17 травня 2014 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації»
16–17 травня 2014 року
Щорічна звітна конференція професорсько-викладацького складу Міжнародного гуманітарного університету
16 травня 2014 року
Всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»
16–17 травня 2014 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна — козацька держава»
16–17 травня 2014 року
Міжнародна міждисциплінарна літня школа молодих вчених «Реконфігурація міських регіонів та мереж міст на пострадянському просторі»
16–21 травня 2014 року
Щорічна конференція магістрантів та студентів Міжнародного гуманітарного університету
16 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні концепції розвитку науки»
15 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: теорія, історія, інноватика»
15–16 травня 2014 року
Науково-практична конференція «Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку»
15 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів»
12 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку медицини»
12 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні процеси в науковому середовищі»
7 травня 2014 року
Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку педагогіки і психології»
5 травня 2014 року