Конференції в університеті

8–9 жовтня 2020 року

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Регіон–2020: стратегія оптимального розвитку»


Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Регіон–2020: стратегія оптимального розвитку», яка проходитиме 8–9 жовтня 2020 року.

Організатор заходу: кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму.

Напрями роботи:

– методологія регіональних досліджень;

– соціально-економічний розвиток регіонів;

– природноресурсний потенціал та регіональна екологічна політика;

– демографічні, міграційні та соціальні проблеми;

– урбаністичні дослідження.

Подання матеріалів: до 5 жовтня 2020 року.

Інформаційний лист (PDF, 564 Kb)

Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А. Г. Слюсарського)»
до 1 листопада 2020 року
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи»
до 30 жовтня 2020 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 165-річчя від дня народження Д. І. Яворницького»
до 10 жовтня 2020 року
Міжнародна онлайн-конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та промисловому застосуванні»
6–10 жовтня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Регіон–2020: стратегія оптимального розвитку»
8–9 жовтня 2020 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини»
5 жовтня 2020 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини»
1 жовтня 2020 року