Конференції в університеті

8–9 листопада 2019 року

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини»


8–9 листопада 2019 року в Каразінському університеті відбудеться Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини», присвячена 130-річчю від дня народження мистецтвознавця, історика архітектури, музеєзнавця, організатора та учасника пам’яткоохоронного руху на Слобожанщині, професора Стефана Андрійовича Таранушенка.

Організатори заходу: Обласний комунальний заклад «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за підтримки Управління культури й туризму Харківської обласної державної адміністрації.

Напрями роботи:

– актуальні проблеми розвитку культури Слобідської України;

– проблеми охорони та дослідження пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури;

– подвижники збереження культурної спадщини Слобожанщини: життєвий шлях, творчий доробок;

– доля садибно-паркових ансамблів Слобідської України (історія, архітектура, постаті);

– результати сучасних експедицій (археологічних, етнографічних тощо);

– дослідження, реставрація, атрибуція предметів з музейних фондів;

– актуальні питання археології пам’яток доби каменю — раннього залізного віку Східної України;

– проблеми мистецтвознавства: художня спадщина та сьогодення (архітектура, дизайн інтер’єру та екстер’єру, живопис, графіка, скульптура).

Подання заявок: до 25 жовтня 2019 року.

Луньовські читання «Музейні будівлі та навколомузейний простір»
до 15 березня 2020 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»
до 25 листопада 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища у твердих тілах»
3–6 грудня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Психологічне консультування та психотерапія: виклики сучасності»
15–16 листопада 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини»
8–9 листопада 2019 року