Конференції в університеті

3–6 грудня 2019 року

Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища у твердих тілах»


Запрошуємо взяти участь у роботі XI Міжнародної наукової конференції «Фізичні явища у твердих тілах», яка проходитиме 3–6 грудня 2019 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Організатор конференції: фізичний факультет.

Напрями роботи конференції:

– теорія твердого тіла;

– фізика тонких плівок та низьковимірних систем;

– надпровідність, низькотемпературне матеріалознавство;

– математичне моделювання фізичних процесів у твердих тілах;

– магнітні властивості твердих тіл;

– фізичні процеси в біологічних матеріалах;

– дефекти та фізичні процеси в твердих тілах;

– фізика міцності і пластичності;

– оптика, лазерна фізика;

– поверхневі явища і фазові перетворення в нанодисперсних системах;

– радіаційна фізика твердого тіла та радіаційне матеріалознавство;

– методологія викладання навчальних курсів щодо фізичних властивостей твердих тіл.

Подання заяв: до 15 вересня 2019 року.

Подання тез доповіді: до 20 жовтня 2019 року.

Для участі в конференції тези доповіді та заявку треба надіслати на адресу solidstateconference@karazin.ua.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет

Інформаційний лист (PDF, 197 Kb)

Український мікрохвильовий тиждень IEEE (2020 IEEE Ukrainian Microwave Week)
22–27 червня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»
24 квітня 2020 року
Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність»
до 1 квітня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
до 31 березня 2020 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 20 березня 2020 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
до 20 березня 2020 року
Луньовські читання «Музейні будівлі та навколомузейний простір»
до 15 березня 2020 року
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»
12–13 березня 2020 року
Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
26–28 лютого 2020 року
Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища у твердих тілах»
3–6 грудня 2019 року