Конференції в університеті

до 25 листопада 2019 року

Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»


Запрошуємо взяти участь у XІХ Науковій конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», яка відбудеться на факультеті іноземних мов Каразінського університету 7 лютого 2020 року.

Напрями роботи конференції:

– іноземні мови в сучасному комунікативному просторі;

– мова в екологічному вимірі. Еколінгвістика;

– мова та культура у взаємодії. Етнолінгвістика;

– параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу;

– концепт та його мовна репрезентація;

– перекладознавство. Лінгвокомпаративістика;

– текст і жанр. Художні дискурси в літературознавстві;

– сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних ЗВО.

Робочі мови конференції: українська, східно- та західноєвропейські.

Подання заявок: до 25 листопада 2019 року.

Контактна інформація

Телефон: +380 (57) 707-53-43

Інформаційний лист (PDF, 570 Kb)

Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»
до 25 листопада 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища у твердих тілах»
3–6 грудня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини»
8–9 листопада 2019 року