Конференції в університеті

29 листопада 2018 року

Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»


У Каразінському університеті відбулася наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині» за участю завідувача кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної психології медичного факультету, професора Володимира Пономарьова, викладачів та студентів медичного факультету.

На початку заходу з доповіддю «Розлади нервової системи при соматичних захворюваннях» виступив професор кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної психології медичного факультету Євген Дубенко: «Нейронауки є одними з найважливіших у клінічній медицині. Тому зовсім не випадково останні 10 років минулого століття (1990-ті — 2000-ні роки) оголошені „Декадою мозку“. Це пов’язано не тільки з тим, що кількість захворювань нервової системи збільшилася, але й тому що майже всі захворювання людського організму тією чи іншою мірою вражають нервову систему».

Крім цього, він охарактеризував основні механізми, які призводять до ураження нервової системи при соматичних захворюваннях: дипоксія, порушення функції передавання інформації від одного нейрона іншим, токсичний вплив на структуру мозку, виникнення аутоімунних процесів у нервовій системі тощо.

Конференція продовжилася виступами, присвяченими механізму впливу сім’ї на розвиток психосоматичних розладів у дітей, впливу стресових подій у дитинстві на виникнення соматичних захворювань у дорослому віці, творчості як методу саморегуляції і адаптації до стресу, психологічним особливостям пацієнтів з онкологічними захворюваннями тощо.

Також у межах конференції проведено майстер-класи «Арт-методи у дослідженні процесів соматизації», «Методи боротьби з дистресом», «Стрес-менеджмент».

Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур (IX Дриновські читання)»
22–23 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
15 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання “Мова соціології: сучасні тренди”»
15 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харків–Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»
9 листопада 2018 року