Сергій Олексійович Голіков

Заступник декана з навчальної роботи

кандидат філософських наук, доцент

Тел.: 707-50-78

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 247

Бiографiя

Доцент кафедри теоретичної і практичної філософії

У 1988 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, у 1994 р. – аспірантуру кафедри філософії Харківського державного університету. У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію «Університетська філософія: проблема соціальної інстітуціалізації».

З 1988 р. працює в університеті на посадах викладача, старшого викладача, доцента. У 2000 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії. З 2001 р. – заступник декана філософського факультету з навчальної роботи.

Голова методичної комісії філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, заступник голови вченої ради філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Напрями наукової діяльності – соціальна філософія, історія філософії, філософія релігії, інституціалізація філософії, університетська філософія.

Викладає курси «Логіка», «Релігієзнавство», «Філософія релігії», «Вища освіта і Болонський процес».

Основні наукові публікації:

1. Университетская философия как форма институциональной философии. // Сборник научных работ аспирантов ХНУ, Харьков, 1992.
2. Об особенностях становления университетской философии в Харькове. // Вестник ХГУ, № 394, Харьков, 1997.
3. Начало институциализации европейской философии (Пифагорейский Союз). // Вестник ХГУ, № 409, Харьков, 1998.
4. А.Ф. Зеленогорский об особенностях развития древнегреческой философии. // Вестник ХНУ, № 474, Харьков, 2000.
5. Историко-философские взгляды Э.И. Ленйкфельда: античная философия. // Вестник ХНУ, № 509, Харьков, 2001.
6. Возникновение университетской философии в Харькове и религиозный контекст. // Вестник ХНУ, № 547, Харьков, 2002.
7. Повседневность философии: проблема трансляции философского знания. // Філософія і світ повсякденності. Збірка наукових статей. Харків, 2008.