Юлія Сергіївна Тагліна

Заступник декана з виховної роботи

кандидат філософських наук, доцент

Тел.: 707-50-80

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 246

Бiографiя

Кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії культури та філософії науки.

В 2005 р. Захистила кандидатську дисертацію в ХНУ імені В.Н. Каразіна „Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела те техногенні перспективи» зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (філософськи науки).

Освіта: закінчила з відзнакою біологічний факультет ХНУ ім.. В.Н. Каразіна (2001р.); аспірантуру на кафедрі теорії культури та філософії науки філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2005 р.).

На кафедрі теорії культури та філософії науки ХНУ ім. В.Н. Каразіна працює з 2005 р.: старшим викладачем (2005 р.), доцентом (2006-2007 р.р.).

Коло наукових інтересів – філософія культури, етнологія, культурологія, філософська антропологія.

Протягом останніх років викладала курси «Філософія» на хімічному, фізичному, радіофізичному факультетах. «Екологічна культура», «Культура доби Відродження» на філософському факультеті.

З 2010 року – заступник декана з виховної роботи філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Основні наукові публікації:

1. Тагліна Ю. С. Ментальні джерела екологічної культури українського етносу // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна „Глобалізм. Суспільство. Особистість.". Випуск №562. Серія „Теорія культури і філософія науки". - Харків, 2002. - С. 63-68.
2. Таглина Ю. С. Экологический кризис: к вопросу о проблемах выхода // Вісник національного технічного університету "Харківський політехнічний університет". - №2, Харків, 2003. - С. 149-154.
3. Тагліна Ю. С. Екологічні детермінанти релігії і роль релігії у формуванні екологічних цінностей українського етносу // Щорічник Донецького державного інституту штучного інтелекту "Наука. Релігія. Суспільство."- №2, Донецьк, 2003. - С. 44-49.
4. Тагліна Ю. С. Реалізація індивідуальної свободи при вирішенні екологічних проблем у техногенному суспільстві // Матеріали X Харківських міжнародних Сковородинівських читань „ Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії". - Харків, 2003. - С. 103-105.
5. Тагліна Ю. С. Роль діяльнісного підходу у вивченні екологічної культури як адаптивної діяльності етносу // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". - Дніпропетровськ, 2004. - С. 24-25.
6. Тагліна Ю. С. Україна на шляху до формування екологічної політики // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Людина - Світ- Культура". - Київ, 2004. - С.880-881.
7. Тагліна Ю. С. Взаємини людини, техніки та природи: шлях до екологічної кризи // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті". - Харків, 2004. - 73-74.
8. Тагліна Ю. С. Український етнос: особливості формування екологічного імперативу // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Етика і Культура". - Київ, 2004. - С. 18.
9. Тагліна Ю. С. Особливості відносин людини і природи на рубежі XX і XXI ст. // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Каразінські природознавчі студії". - Харків, 2004.
10. Тагліна Ю. С. Екологічна детермінація символів усної народної творчості українського етносу //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна „Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки". -- Випуск № 641. Серія „Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки". - Харків, 2004. - С. 161-165.
11. Тагліна Ю. С. Національний характер українського етносу та його вплив на екологічну культуру // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна „Філософські перипетії". Випуск № 638. Серія: „Філософія". - Харків, 2004. - С.38-42.
12. Тагліна Ю. С. Екологічна освіта на Україні: обмеженість картезіанського підходу // Матеріали Міжнародної конференції „Философия природы и практическая философия". - Київ, 2004. - С. 124-125.