Iван Васильович Карпенко

Декан

доктор філософських наук, професор

Тел.: 707-54-77

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 249

E-mail:

Бiографiя

У 1980 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, у 1985 р. – аспірантуру кафедри філософії Харківського державного університету імені О.М.Горького. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Діалектика суб’єкта і об’єкта в матеріально-виробничій та соціально-перетворюючій діяльності».

З 1980 р. працює в університеті на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора. У 2007 р. захистив докторську дисертацію «Філософська рецепція повсякденності в просторі культури». З 2001 р. – декан філософського факультету, з 2008 р. – завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.051.06 Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.051.18 Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Член редколегій Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Філософія», Філософські перипетії; Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія Теорія культури і філософії науки; журналу «Філософія комунікації».

Напрями наукової діяльності – соціальна філософія, історія філософії, філософія культури, метафілософія, філософія повсякденності.

Викладає курси «Філософія», «Історія філософії», «Історія філософії в просторі культури».

Основні наукові публікації:

1. Философское пространство культуры: человек философствующий и человек повседневности. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2006. – 292 с.
2. Я-идентичность философа: поиск адресата / / Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: Донецький державний інститут штучного інтелекту, 2006. - № 4. – С. 108-113.
3. Повсякденні витоки мови філософування. / / Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Сер.Філософія. - 2008. - № 830. – С. 6-13.
4. Філософія і світ повсякденності / / Збірка наукових статей / Науковий редактор О.М.Кривуля. – Харків: Видавництво «АТОС», 2008. – С. 8 -15.
5. Творчість у філософії: жанрова різноманітність мови філософування. / / Матеріали XVII Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – 2009. – С. 76 – 84.
6. Трансісторична комунікація смислів у вимірі повсякденності / / Філософія комунікації, 2010. - № 3.