Сучасний університет

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — провідний науковий та навчальний заклад України з понад 210-річною історією свого існування.

У рейтингу кафедри ЮНЕСКО «Топ–200 Україна» за результатами 2016 року університет посів третє місце серед усіх українських вищих навчальних закладів. За даними найбільшої у світі наукометричної системи Scopus, університет є третім серед наукових і навчальних закладів України за кількістю статей, опублікованих у провідних міжнародних наукових виданнях.

За результатами щорічного рейтингу QS World University Rankings–2016 Каразінський входить до топ–500 кращих вищих навчальних закладів світу. Так, університет у рейтингу займає 382 позицію, що на 111 позицій вище, ніж минулого року, серед європейських університетів Каразінський — на 175 місці. За версією британського видання Times Higher Education–2016 — тижневика, що спеціалізується на питаннях вищої освіти, — Каразінський університет вдруге увійшов до числа кращих університетів світу, посівши місце у групі 801+.

Сьогодні університет має 21 факультет, 124 кафедри, які готують фахівців за 115 напрямами підготовки та спеціальностями. У складі університету працюють 4 науково-дослідні інститути (астрономії, біології, соціально-гуманітарних досліджень, хімії), Центральна наукова бібліотека, до фондів якої входять понад 3,5 млн. книг, Ботанічний сад, Музей історії університету, Музей природи, Музей археології та етнографії. На факультетах, у Центрі міжнародної освіти, Центрі електронного навчання, Центрі довузівської підготовки навчається близько 15 тисяч студентів та слухачів, 400 аспірантів та докторантів. У підготовці кадрів та наукових дослідженнях беруть участь 372 доктори наук, професори, понад 1 000 кандидатів наук, доцентів. Серед працівників університету — 20 академіків і членів-кореспондентів НАН України. За роки незалежності науковці університету отримали 25 державних премій у галузі науки і техніки.

В університеті працюють 24 міжнародно визнані наукові школи, він є найпотужнішим у Лівобережній Україні центром підготовки кадрів вищої кваліфікації. Тут працюють понад 20 спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій, щорічно захищається 10–15 докторських та не менш ніж 60 кандидатських дисертацій. Щорічно вчені університету публікують понад 60 підручників і 300 навчальних посібників, близько 90 монографій, понад 80 випусків «Вісника університету» та інших збірників наукових робіт, близько 5 000 наукових статей та тез доповідей, зокрема, понад 400 статей у провідних міжнародних наукових журналах. Щорічно університет організує понад 150 міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-методичних конференцій. Університет здійснює різнобічне, тісне і плідне співробітництво з інститутами Національної академії наук України та галузевих академій наук України, продовжує розвивати відносини з галузевими інститутами та підприємствами. В інститутах НАН України створено 17 філій кафедр університету. У складі університету діє спільний з НАН України фізико- енергетичний факультет.

Свідоцтвом широкого міжнародного визнання університету є те, що він був у числі ініціаторів підписання «Великої Хартії європейських університетів» (Болонья, 1988 рік), співзасновником Євразійської Асоціації університетів, бере активну участь у діяльності Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, навчає близько 3000 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, готуючи кадри для 50 країн світу, проводить за договорами освітньо-наукове співробітництво з понад 100 університетами та іншими організаціями всіх континентів.