Про службу

Діяльність Служби управління персоналом спрямована на координування роботи з управління людськими ресурсами, кадрової політики університету шляхом ефективного навчання персоналу, стимулювання його до високоефективної праці.

Структура Служби та керівництво роботою

До складу Служби входять такі структурні підрозділи:

 • відділ кадрів;
 • військово-мобілізаційний відділ;
 • відділ охорони праці;
 • центр роботи з випускниками;
 • центр розвитку, заохочення та підтримки персоналу.

Основні завдання та функції Служби

 • Реалізація університетської політики з питань управління персоналом.
 • Добір персоналу університету.
 • Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.
 • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
 • Організаційно-методичне керівництво та контроль роботи персоналу.
 • Внесення пропозицій ректору з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.
 • Створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.
 • Перевірка дотримання вимог законодавства про працю, правил внутрішнього розпорядку.
 • Забезпечення планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад Університету підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності і стимулювання просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків.
 • Здійснення планування професійного навчання працівників та підвищення їх кваліфікації.
 • Надання консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів.
 • Підготовка матеріалів щодо заохочення працівників, надання матеріальної допомоги, встановлення надбавок, доплат та преміювання.
 • Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних, контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
 • Здійснення комунікації з випускниками університету.
 • Формування кадрового резерву для керівного, науково-педагогічних працівників, матеріально відповідальних та інших працівників Університету.