Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої діяльності

Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої діяльності є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і входить до складу Управління якості освіти.

Основні завдання: формування основних напрямків позаосвітньої діяльності та провадження соціально-виховної роботи з урахуванням національних і расових відмінностей студентів, традицій та корпоративної культури університету, формування у студентів громадської відповідальності, патріотизму, академічної доброчесності, корпоративної культури, здорового способу життя.

Основні напрямки діяльності:

 • забезпечення взаємодії та співробітництва адміністрації університету з органами студентського самоврядування, профспілковими організаціями, іншими громадськими, молодіжними, студентськими та волонтерськими організаціями; залучення органів студентського самоврядування до організації та проведення позаосвітніх заходів;
 • розробка документів університету з організації та провадження виховної та позанавчальної діяльності;
 • надання підтримки студентам, включаючи осіб з особливими освітніми потребами, студентів-іноземців;
 • планування, організація та координація роботи із забезпечення сприятливих умов навчання, позаосвітньої активності, соціальної та психологічної підтримки здобувачів вищої освіти, в тому числі з-поміж іноземців та осіб з особливими освітніми потребами;
 • координація та контроль роботи заступників деканів факультетів із виховної роботи та кураторів академічних груп з питань, що стосуються соціально-виховної та позаосвітньої діяльності на факультетах (навчально-наукових інститутах) і в студмістечку;
 • координація роботи та сприяння структурним підрозділам університету у питаннях здійснення культурно-мистецької та просвітницької діяльності, взаємодія з Культурним центром університету та сприяння участі студентів у культурно-мистецькій діяльності, співпраця з іншими навчальними закладами, підприємствами установами, громадськими та молодіжними організаціями з питань, що належать до напрямів діяльності Центру;
 • координація діяльності студентського клубу „Karazin Student Hall”;
 • надання безплатної психологічної підтримки здобувачам вищої освіти;
 • сприяння у наданні консультативної безплатної юридичної допомоги здобувачам вищої освіти;
 • організація публічних лекцій та зустрічей з видатними діячами культури, мистецтва, науки, спорту тощо;
 • сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об'єднань, та координація їх діяльності;
 • сприяння залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • організація систематичного інформаційного забезпечення студентів із різних аспектів діяльності університету.

Психологічні консультації

Контактна інформація:

Адреса: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 6-й поверх, к. 621, 622

Телефон: + 380 (63) 824-09-95

E-mail: psyhelp@karazin.ua

Facebook: @karazinpsycounseling

 • Тетяна Олександрівна Чередниченко
  директор
  Тетяна Олександрівна Чередниченко

  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-68
  E-mail: