Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу

Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу є структурним підрозділом Харківського національного університетy імені В. Н. Каразіна, входить до складу Управління якості освіти.

Основні завдання: планування, організація, методичне і нормативне забезпечення й контроль реалізації заходів із забезпечення якості університетської освіти, менеджменту якості та моніторингy ocвітньoї діяльност.і

Основні напрямки діяльності:

 • координація менеджменту якості освітньої діяльності в університеті;
 • розроблення інструктивних і методичних матеріалів із менеджменту якості, системи внутрішнього забезпечення якості університетської освіти та впровадження європейських стандартів і правил у підготовку здобувачів вищої освіти;
 • моніторинг відповідності організації освітнього процесу та його методичного забезпечення, організації планування, звітування та оцінювання науково-педагогічних, педагогічних працівників установленим вимогам;
 • методичне забезпечення, планування, організація, проведення та аналіз результатів (разом із Інститутом післядипломної освіти та Центром організації освітнього процесу) ректорського та відтермінованого контролю знань здобувачів ступенів бакалавра і магістра;
 • координація роботи з періодичного перегляду освітніх програм відповідно до Стандартів і правил забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015 рік) та підготовка відповідних матеріалів для Науково-методичної ради університету;
 • реалізація заходів із запобігання академічного шахрайства, забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання результатів навчання й атестації здобувачів вищої освіти;
 • організація і контроль заходів із запобігання та виявлення плагіату в дипломних роботах (проектах);
 • узагальнення й аналіз результатів діяльності структурних підрозділів університету з менеджменту якості освітньої діяльності, забезпечення якості освіти, формування культури якості, впровадження принципів академічної доброчесності;
 • взаємодія з органами студентського самоврядування з питань організації й аналізу результатів студентського моніторингу освітнього процесу та реалізації пропозицій, сформованих за його результатами.

 • Сергій Віталійович Єльцов
  Директор
  кандидат хімічних наук, доцент
  Сергій Віталійович Єльцов

  Тел.: 707-52-64
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 2-67
  E-mail: