Навчальний центр методичної роботи

Зміст: Навчальний центр методичної роботи є структурним підрозділом Харківського національного університетy імені В. Н. Каразіна, входить до складу Управління якості освіти.

Основні завдання: аналіз стану, планування, організація та контроль науково-методичної роботи в університеті.

Основні напрямки діяльності:

 • збір, узагальнення і аналіз інформації про роботу університету та його підрозділів, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками року;
 • моніторинг науково-методичного забезпечення освітнього процесу й атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра;
 • організація роботи з визначення рейтингів кафедр;
 • контроль оцінювання науково-педагогічних, педагогічних працівників у структурних підрозділах на основі визначення індивідуальних рейтингів, аналіз результатів оцінювання;
 • організаційне забезпечення роботи Науково-методичної ради університету;
 • організаційне забезпечення участі університету у роботі Харківського університетського консорціуму;
 • забезпечення участі університету в дослідженнях із визначення рейтингів вищих навчальних закладів, аналіз результатів участі у цих дослідженнях та розроблення рекомендацій щодо покращення показників університету;
 • науково-методичне забезпечення виставок, інших заходів освітньої тематики;
 • підготовка науково-методичних видань, посібників із забезпечення якості освіти та менеджменту якості;
 • організація та проведення науково-методичних семінарів, конференцій, виставок і конкурсів з навчально-методичних проблем;
 • розробка і впровадження науково-методичної документації;
 • організація та проведення університетських конкурсів із питань освіти, виховання та науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • пошук, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
 • зберігання договорів про співробітництво університету з вищими навчальними закладами України та контроль виконання договорів;
 • підготовка матеріалів на запити щодо освітньої, науково-методичної діяльності університету;
 • поширення досвіду університету з розроблення та впровадження інноваційних освітніх технологій.

 • Директор
  Тетяна Олексіївна Маркова

  Тел.: 707-53-62
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 4-66
  E-mail: