Навчальний центр комп’ютерних технологій

Навчальний центр комп’ютерних технологій є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і входить до складу Управління якості освіти.

Основні завдання: розроблення, впровадження, оновлення програмного забезпечення, сучасних комп’ютерних технологій, забезпечення функціювання в університеті інформаційних, комунікаційних систем, корпоративної та локальних мереж.

Основні напрямки діяльності:

 • розроблення, впровадження та експлуатація інформаційних і комунікаційних систем;
 • впровадження сучасних комп’ютерних технологій у забезпечення освітньої і наукової діяльності;
 • розроблення, впровадження та супроводження інформаційних систем управління університетом, електронного документообігу;
 • забезпечення експлуатації та супроводження програмного забезпечення адміністративно-управлінських підрозділів університету;
 • адміністрування та технічне забезпечення внесення і корегування даних у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • надання методичної, консультативної допомоги, навчання операторів-користувачів із питань роботи з Єдиною державною електронною базою з питань освіти;
 • забезпечення проведення занять і позанавчальних заходів у загальноуніверситетських комп’ютерних класах;
 • розробка стандартів та інструкцій, що організаційно забезпечують функціонування корпоративної та локальних мереж університету, його структурних підрозділів, а також програмних та програмно-апаратних систем, що використовуються в університеті;
 • проектування корпоративної та локальних мереж університету, його інститутів, факультетів та підрозділів, а також реалізація цих проектів;
 • забезпечення функціонування корпоративної мережі університету, а також надання допомоги підрозділам університету стосовно супроводження їх локальних мереж.

 • Директор
  Олег Леонідович Шило

  Тел.: 707-55-13
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 4-27
  E-mail:
 • Завідувач відділу глобальних і локальних мереж
  Дмитро Олегович Кадніков

  Тел.: 707-54-74
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 9-16
  http://web.univer.kharkov.ua/