Про управління

Управління якості освіти є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що створено рішенням Вченої ради університету від 31 жовтня 2016 року з метою оптимізації системи управління, для забезпечення та контролю якості освітнього процесу.

До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

1. Навчальний центр організації освітньої діяльності.

2. Навчальний центр менеджменту якості та моніторингy освітнього процесу.

3. Навчальний центр методичної роботи.

4. Навчальний центр практичноі підготовки і працевлаштування.

5. Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої діяльності.

6. Навчальний центр комп’ютерних технологій.

7. Навчальний центр технічного забезпечення та виставкової діяльності.

Основні завдання: координація роботи внутрішньої системи забезпечення якості освіти, планування, організація та науково-методичне супроводження освітнього процесу, позанавчальної діяльності, оцінювання й атестації здобувачів вищої освіти, формування культури якості.

Основні напрямки діяльності:

 • розробка документів університету з організації освітнього процесу та позанавчальної діяльності;
 • організація та координація ocвітньої діяльності з підготовки здобувачів ступенів бакалавра і магістра, впровадження європейських стандартів і правил у підготовку здобувачів вищої освіти та забезпечення якості освіти;
 • моніторинг освітнього процесу, контроль виконання стандартів вищої освіти, освітніх програм, навчальних планів, дотримання законодавства про освіту, нормативів, викладених у документах університету;
 • моніторинг реалізації, періодичний перегляд ocвітніx програм відповідно до Стандартів і правил забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти (2015) із залученням Науково-методичної ради університету;
 • організація та координація роботи з атестації здобувачів вищої освіти;
 • організація та координація роботи з практичної підготовки та працевлаштування;
 • реалізація заходів із запобігання академічного шахрайства, забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання результатів навчання й атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра, організація і контроль заходів із запобігання та виявлення плагіату в дипломних роботах;
 • організація та координація роботи з ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм підготовки здобувачів ступенів магістра і бакалавра;
 • організація та координація роботи з науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • вивчення стану технічного забезпечення освітнього процесу, розробка планів з його оновлення, забезпечення технічними засобами занять, інших заходів, що відбуваються в університеті;
 • впровадження прогресивних методів навчання, розробка, впровадження та експлуатація інформаційних і комунікаційних систем університету;
 • узагальнення та аналіз результатів діяльності навчальних структурних підрозділів університету;
 • надання офіційної звітності з питань освіти;
 • планування, організація та координація роботи із забезпечення сприятливих умов, навчання, мешкання, позанавчальної активності, соціальної та психологічної підтримки здобувачів вищої освіти, в тому числі з числа іноземців та осіб з особливими освітніми потребами;
 • виховна діяльністъ, робота з формування у студентів університету громадської відповідальності, патріотизму, академічної доброчесності, корпоративної культури;
 • забезпечення взаємодії та співробітництва адміністрації з органами студентського самоврядування, профспілковими організаціями, іншими студентськими організаціями;
 • забезпечення yчacті університету в дослідженнях із визначення рейтингів вищих навчальних закладів, аналіз результатів участі в цих дослідженнях та розроблення рекомендацій щодо покращення показників університету;
 • внесення та редагування повних та достовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • забезпечення yчacті університету у виставках з питань освіти;
 • підготовка матеріалів із питань, що відповідають напрямам діяльності Управління, для ректора, Вченої ради, Науково-методичної ради університету.

 • Людмила Олександрівна Іваненко
  Начальник
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Людмила Олександрівна Іваненко

  Тел.: 707-51-10
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  E-mail: