Видавництво

Видавництво при Харківському університеті імені М. О. Горького було засновано в листопаді 1949 року. Воно підпорядковувалося Видавничому об’єднанню «Вища школа» при державному комітеті Ради Міністрів РСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Але згодом його робота призупинилася.

Відновити такий підрозділ університету вдалося лише у 2008 році. Видавництво було створено на базі редакційно-видавничого відділу Науково-методичного центру університету та є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (діє на підставі Свідоцтва ДК № 3367 від 13.01.2009 року).

Метою діяльності видавництва є:

  • організація видавничої справи в університеті;
  • здійснення перспективного та поточного планування редакційно-видавничої діяльності в університеті;
  • редакційна підготовка до видання друкованої продукції: наукової, навчальної, навчально-методичної літератури та документації;
  • підготовка оригінал-макетів та тиражування видань;
  • здійснення інформаційно-аналітичної роботи у галузі видавничої діяльності, узагальнення та розповсюдження передового досвіду.

До відома авторів

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Нові правила бібліографічного опису набули чинності з 1 липня 2007 року
Детальніше http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm

Контактна особа
Ірина Миколаївна Дончик, директор

Телефон: +380 (57) 705-24-32
E-mail: publishing@karazin.ua

Новинки видавництва

Архів новин за 2016 рік

Архів новин за 2015 рік

Архів новин за 2014 рік

Архів новин за 2013 рік