Відділ реклами та брендингу

Відділ реклами та брендингу є структурним підрозділом Центру зв’язків з громадськістю. До основних завдань відділу належить:

  • Розробка та супровід програм з популяризації університету, посилення його іміджу, підтримка та розвиток бренду університету.
  • Здійснення репутаційного менеджменту: розвиток партнерських відносин університету з бізнесом, державними структурами, експертною спільнотою України та зарубіжжя.
  • Планування та забезпечення рекламних кампаній університету, їх супровід у процесі реалізації, корегування та моніторингу результативності, формування проектів кошторисів на рекламно-іміджеву діяльність університету.
  • Розробка технічних завдань на виготовлення рекламно-сувенірної продукції та друкованих інформаційних матеріалів про діяльність університету.
  • Здійснення договірної діяльності з питань реклами.
  • Моніторинг і аналіз громадської думки про університет, оцінка сприйняття поточного бренду університету.
  • Моніторинг глобальної та української освітніх сфер.
  • Просування університету в академічних рейтингах.
  • Створення та підтримка інформаційного банку даних про діяльність університету, збір та узагальнення даних про роботу структурних підрозділів університету стосовно взаємодії з цільовими групами університету.