Про відділ

У 1988 році університет підписав Велику Хартію Університетів — документ, який відображає фундаментальні цінності та права європейських університетів, вузівську автономію та академічну свободу. Ініціаторами підписання Хартії виступили Європейська Асоціація Університетів та Університет м. Болонья (Італія).

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна з 1974 року є дійсним членом Міжнародної Асоціації Університетів, всесвітньої асоціації, створеної під егідою ЮНЕСКО, що налічує понад 120 країн-членів та співпрацює із загальною мережею міжнародних та національних організацій. У 2003 році університет було внесено до Світового довідника вищих медичних навчальних закладів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародного довідника медичної освіти Фундації розвитку міжнародної медичної освіти (США). У січні 2004 року Харківський національний університет став повним індивідуальним членом Європейської Асоціації Університетів. У березні 2010 року університет прийнято до Асоціації Європейської мережі ядерної освіти як асоційований член. У листопаді 2012 року університет став членом Асоціації Європейської мережі термоядерної освіти. У травні 2014 року університет був прийнятий як асоційований член до Університетського агентства Франкофонії. У серпні 2018 року університет став членом Асоціації розвитку менеджменту країн Центральної та Східної Європи.

Наразі університет співпрацює майже із 200 зарубіжними партнерами з 48 країн Азії, Африки, Європи, в тому числі 17 країн Європейського Союзу, Північної та Південної Америки.

Університет розвиває міжнародні зв’язки, зокрема, за допомогою співробітництва із закладами вищої освіти зарубіжних країн; відряджає викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти всіх рівнів за кордон для участі в наукових конференціях, наукових дослідженнях, стажуваннях, мовних курсах тощо, а також приймає іноземних фахівців в університеті.

Відділ організації міжнародної діяльності є структурним підрозділом Управління міжнародних відносин.

Відділ здійснює організацію прийому іноземних громадян та видає накази про їх прийом; видає накази про закордонні відрядження фахівців і здобувачів вищої освіти; здійснює листування з іноземними освітніми та науковими організаціями; відповідає на запити міжнародних установ про навчання в університеті колишніх студентів.

Напрями діяльності відділу:

 • розвиток та поглиблення співпраці із закордонними навчальними закладами в науковій, освітянській та культурній сферах на основі двосторонніх та багатосторонніх угод;
 • супровід оформлення закордонних поїздок науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти;
 • прийом іноземних делегацій та фахівців з інших країн з метою проведення переговорів, наукових досліджень, читання лекцій, участі в конференціях, стажування тощо;
 • реєстрація в Управлінні Державної міграційної служби іноземних фахівців, які прибули на працевлаштування, стажування, провадження освітньої, наукової діяльності, строком, що перевищує 90 днів.
 • встановлення зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав;
 • забезпечення службового листування із зарубіжними установами та організаціями;
 • підготовка необхідних документів для сплати членських внесків університету до міжнародних організацій;
 • аналітична діяльність, пов’язана з міжнародними зв’язками університету;
 • відповіді на запити міжнародних організацій щодо навчання в університеті колишніх громадян України.

 • Начальник
  Олександр Іванович Фадєєв

  Тел.: +380 57 705-12-48, +380 57 707-53-26
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 4-58, 4-58а
  Факс: +380 57 705-12-48