Підготовка іноземних громадян

Власний сайт: http://www-center.univer.kharkov.ua/

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна підготовка фахівців для зарубіжних країн почалася з 1948 року. У 1961 році в університеті було створено один із перших у країні підготовчий факультет для іноземних громадян. За ці роки довузівську підготовку на підготовчому факультеті отримали більше 13 000 іноземних громадян.
Інститут міжнародної освіти забезпечує довузівську підготовку іноземних громадян на підготовчому відділенні, а також підготовку бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів на всіх факультетах університету. На деяких факультетах університету запроваджено навчання іноземних студентів англійською мовою.

Підготовче відділення Інституту готує іноземних громадян для подальшого їх навчання не тільки в університеті, але й у вищих навчальних закладах України і країн СНД. Навчання на підготовчому відділенні Інституту міжнародної освіти здійснюється за вибором студентів українською, російською або англійською мовами.

Головне завдання інституту — формування в іноземних учнів єдиної системи знань і рівня володіння мовами, вибраними студентами, для отримання професійної освіти в Україні.

В Інституті здійснюється стажування викладачів ВУЗів міста Харкова та інших міст України з різними термінами навчання. На сьогоднішній день більше ніж 800 викладачів, навчаючих іноземних учнів, і науковців з різних країн світу підвищили свій науково-педагогічний рівень в стінах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Сьогодні на 20 факультетах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна навчається понад 4000 іноземних громадян із 50 країн світу.

E-mail: cmo@karazin.ua