Інноваційних методів освіти

Центр інноваційних методів освіти є самостійним структурним підрозділом університету, що входить до складу Інституту економіки та міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі — Інститут), який був створений у 2012 році.

Головне завдання центру — супроводження розробки та впровадження інноваційних проектів у галузі освіти.

    Також до завдань центру належить:

  • Організація процесу дистанційної освіти в структурних підрозділах Інституту за денною та заочною формами навчання.
  • Організація та супровід програм подвійних дипломів між факультетами інституту та провідними вищими навчальними закладами Європи, США та країн Азії.
  • Організація та координація навчання студентів та стажування науково-педагогічних працівників інституту у вищих навчальних закладах і наукових інституціях закордоном.
  • Забезпечення участі структурних підрозділів Інституту у програмах Європейського Союзу Tempus, Erasmus Mundus, а також інших закордонних програмах і проектах.

Створення Центру, який сприяє інтеграції університету до глобального освітнього простору стало одним з чисельних кроків на шляху до підвищення якості навчального процесу.

Контактна інформація

Адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 1-15
Телефон/факс: +38 (057) 705-12-40
E-mail: cime@karazin.ua