Про факультет

Власний сайт: http://philology.karazin.ua/

Філологічний факультет — один із найстаріших в університеті. Факультет уписав яскраві сторінки в історію не тільки вітчизняної, але й світової філології працями своїх вихованців і співробітників, які стали відомими вченими. Це, насамперед, роботи О. Потебні, І. Срезневського, Д. Овсянико-Куликовського, М. Сумцова, Ю. Шевельова. Сьогодні на факультеті працюють 1 академік АН Вищої школи України, 17 професорів, 73 доцентів, 30 викладачів. На факультеті діє аспірантура й докторантура.

Факультет готує фахівців за двома напрямами — «Філологія» (освітньо-професійні програми «Українська мова та література», «Мова та література (польська)», «Мова та література (російська)», «Мова та література (латинська)», «Прикладна лінгвістика») та «Журналістика» (освітньо-професійна програма «Журналістика»). Крім того, випускники факультету отримують ряд додаткових кваліфікацій: українська мова як іноземна (на спеціальності «Українська мова та література»), видавнича справа і редагування (на спеціальності «Мова і література (російська)»), англійська мова і література (на спеціальності «Мова і література (латинська)»)

До циклу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін належать: вступ до мовознавства, загальне мовознавство, вступ до літературознавства, теорія літератури, сучасна українська та російська літературна мова, історія української, російської та зарубіжної літератури, іноземна мова (англійська, французька, німецька), інформатика.

Факультет здійснює підготовку фахівців для зарубіжних країн. Найкращі студенти факультету отримують стипендії імені О. О. Потебні та В. Н. Каразіна