Історії зарубіжної літератури та класичної філології

Власний сайт: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_zarub_lit.html

Кафедру очолює Чекарева Євгенія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент.

На кафедрі працюють 1 доктор філологічних наук, 8 кандидатів філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук.

Кафедра була заснована на базі кафедри загальної літератури (1804), перейменованої в 1884 році в кафедру західноєвропейських літератур, і кафедри грецької та римської словесності (1804), перейменованої в 1884 році в кафедру класичної філології. Серед Харківських філологів-класиків широко відомі І. Я. Кроненберг, ректор університету (1824–1829; 1833–1836), автор підручників латинської мови й до нашого часу неперевершеного «Латинського лексикону», Є. М. Філомафітський та Р. Т. Гонорський, які активно пропагували античну, західноєвропейську й вітчизняну науку та культуру на сторінках перших українських журналів «Амалтея», «Мінерва», «Український вісник» та ін., засновниками яких вони були; І. В. Нетушил, ректор останніх років дореволюційного університету, до кола інтересів якого входили грецька та латинська граматики, вивчення і коментування латинських текстів, дослідження римських історичних пам’яток й історії Риму. З кафедрою пов’язані імена таких відомих філологів і літературознавців, як один із перших професорів Харківського університету, член Паризької Королівської академії Я. М. Белен-де-Балю, академік О. І. Білецький, О. І. Кірпічніков, О. Г. Розенберг, П. П. Вербицький.

На всіх етапах свого існування кафедра забезпечувала вивчення та викладання давньогрецької та латинської мов, античної та західноєвропейських літератур в університеті. На сучасному етапі вона здійснює підготовку студентів з таких фундаментальних дисциплін, як історія зарубіжної літератури та латинська мова на філологічному та факультеті іноземних мов. Латинська мова також викладається на історичному, біологічному, юридичному, філософському факультетах та факультеті фундаментальної медицини. В той же час кафедра готує філологів-класиків, тобто спеціалістів з давньогрецької і латинської мов, з античної культури і літератури та світової літератури.

Кафедра готує спеціалістів за трьома освітніми рівнями: бакалавр, магістр та доктор філософії зі спеціальності 035 Філологія. Спеціалізація: Класичні мови та літератури (переклад включно).

Освітній рівень: бакалавр Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація: Класичні мови та літератури (переклад включно). Кваліфікація: бакалавр філології, викладач латинської мови і античної літератури, англійської мови і літератури

Фахівець здатний виконувати професійні роботи і може займати первинні посади: вихователь, лаборант наукового підрозділу (латинська мова і антична література)«, викладач-стажист (філологія), екскурсовод, оргсекретар, асистент референта, коректор. Бакалавр зі спеціальності Класичні мови та літератури (переклад включно), за умов підвищення кваліфікації, проходження післядипломної підготовки, стажування тощо, може займати посади в профільних державних і недержавних установах, органах самоврядування, громадських організаціях, а також може підвищувати свій науковий рівень у магістратурі вищих навчальних закладів України та за кордоном.

Освітній рівень: магістр Спеціальність 035 Філологія. Спеціалізація: Класичні мови та літератури (переклад включно). Кваліфікація: магістр філології, викладач латинської мови і античної літератури, англійської мови і літератури

Фахівець здатний виконувати професійні роботи і може займати первинні посади: викладач університетів та вищих навчальних закладів, філолог-дослідник, молодший науковий співробітник (філологія), перекладач, гід-перекладач, літературознавець, мовознавець, науковий редактор. Магістр зі спеціальності «Мова і література (латинська)», за умов підвищення кваліфікації, проходження післядипломної підготовки, стажування тощо, може займати управлінські посади в профільних державних і недержавних установах, органах самоврядування, громадських організаціях, а також може підвищувати свій науковий рівень в аспірантурі, докторантурі та вищих начальних закладах і наукових установах України та за кордоном. Освітній рівень: доктор філософії зі спеціальності 10.01.04 — література зарубіжних країн

Літературознавчі курси кафедри: «Антична література», «Давньогрецька література», «Римська література»; «Антична міфологія»; «Література Середніх віків і Відродження»; «Література XVII–XVIII ст.»; «Література ХІХ ст.»; «Література кінця ХІХ — поч. ХХ ст.»; «Французька література ХХ ст.»; «Німецька література ХХ ст.»; «Англо-американська література ХХ ст.»; «Західноєвропейські літературознавчі школи ХХ ст.»

Лінгвістичні курси кафедри: «Давньогрецька мова і автори»; «Латинська мова і автори»; «Історія грецької мови»; «Історія латинської мови»; «Елліністична поезія»; «Латинська мова»; «Методика викладання давніх мов»; «Англійська мова»; «Теорія та практика перекладу англійської мови»; «Методика викладання англійської мови» для спеціалістів різного профілю.

Провідні наукові проблеми кафедри:

1. Розвиток та взаємодія художньо-естетичних систем:

а) комічне у художньому мисленні ХХ ст.;

б) проблеми гуманізму і дегуманізації у світовій літературі;

в) напрямки і характер сучасних літературних пошуків;

г) генеза, специфіка реалізму, декадансу, модернізму, постмодернізму;

е) міф у літературі;

ж) рецепція античної культури в європейському та національно-літературному просторі.

2. Актуальні питання дослідження класичних мов.

3. Дослідження грецьких і латинських рукописів та документів.

При кафедрі діє очна та заочна аспірантура зі спеціальності 10.01.04 — література зарубіжних країн, а також інститут пошукачів із цієї ж спеціальності.

Телефон: (057) 707-51-06

E-mail: class_philol@karazin.ua